Latest News


Please join and support all our events.

News

Nghỉ học mùa Xuân ngày 3/23/2024 và ngày 3/30/2024

...
Kính chào quý phụ huynh học sinh (PHHS), VIC sẽ đóng cửa cho Spring break ngày 3/23/2024 và ngày 3/30/2024.  Xin PHHS giúp các em đọc sách tiếng Việt ở nhà và chúng ta sẽ học lại vào thứ Bảy 4/06/24. Xin hẹn gặp lại,

Our Trusted Partners

...
...
...
...
...


Together, We Can Build A Stronger Community.


Established in 1992, The Vietnamese Community of Clark County was
If you are interested in learning more about or getting involved with the VCCC, please contact us.